Obec Klášter Hradiště nad Jizerou - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

POPLATKY pro rok 2016 splatné do 31.3.2016

odpad 300,- Kč/osoba s trvalým pobytem v obci

odpad rekreanti 300,- Kč/ objekt

pes 100,- Kč/ rok

pes druhý a další 150,- Kč/ rok

 

Platby je možné uhradit na pokladně obecního úřadu nebo na účet 4729181/0100,

variabilní symbol : číslo popisné.

Známky na popelnice jsou po úhradě k vyzvednutí na OÚ.

V případě, že nebudou výše uvedené poplatky zaplaceny ve splatnosti bude jejich

 

částka navýšena jako doposud.