Obec Klášter Hradiště nad Jizerou - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Od 1.4.2017  odvoz odpadních vod ( fekálů) provozuje Skládka Klášter s.r.o. 100% vlastněná Obcí Klášter Hradiště nad Jizerou.

Cena jednoho vývozu odpadních vod je od 1.4.2017 :

- pro občany obce                                   345,- Kč vč.DPH

- pro osoby podnikající na území obce       575,- Kč vč.DPH

- pro ostatní mimo obec Klášter n.J.          633,- Kč vč.DPH

Platbu je možné provés hotově na obecním úřadě Klášter Hradiště n.J. nebo na bankovní účet : 35-5708380267/0100, variabilní symbol je číslo popisné.