Obec Klášter Hradiště nad Jizerou - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
V roce 2018 je prováděn pravidelný odvoz odpadu ze zahrad každé poslední pondělí v měsíci. Pokud na tento den připadne svátek, je odvoz realizován následující pracovní den. Svážen bude biologicky rozložitelný odpad - tráva, listí, zbytky rostlin. Větve a dřevo se nesváží. Pokud má majitel větší množství odpadu, může si objednat přistavení kontejneru. Žádáme majitele nemovitostí, aby odpad odkládali na příslušná místa v den, předcházející dni odvozu.