• Vytisknout

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko - odkaz

 

Průvodce sítí služeb pro děti a jejich rodiny v nepříznivých situacích

 

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko (registrační číslo projektu CZ 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138), který získal finanční podporu od Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, plynule navazuje na již ukončený MAP Mnichovohradišťsko (srpen 2016-březen 2018). Nositelem projektu je město Mnichovo Hradiště a bude realizován na území ORP Mnichovo Hradiště ve všech školách a školských zařízeních až do poloviny března 2022.   

 

Jeho hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání na území ORP Mnichovo Hradiště. V rámci neformálního společenství lidí a organizací, které vzniklo v průběhu předchozího projektu a jimž leží vzdělávání na srdci, jsme se společně setkávali, diskutovali, absolvovali semináře či přednášky s rozmanitou výchovně-vzdělávací tematikou, vyjížděli jsme na zajímavé exkurze či inspirativní návštěvy. Na tyto aktivity navazujeme i nyní a ještě je dále rozvíjíme - i nadále se vzájemně potkáváme při činnostech v pracovních skupinách či na různých vzdělávacích akcích, jednotlivým školám pomůžeme sestavit jejich strategické plány rozvoje, zaměříme se na zlepšení současného stavu v oblastech, jež vzešly z MAP I atd.

 

Kancelář projektu se nachází v Mnichově Hradišti ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744. Bližší informace k projektu a jeho aktivitám i k výstupům projektu MAP Mnichovohradišťsko najdete na www.map-mh.cz. Na tomto webu se dozvíte informace o všech uplynulých vzdělávacích akcích, které již navštívily stovky účastníků, ale též o těch plánovaných - ať už pro učitele, neformální vzdělavatele či rodiče atd. Na své si jistě přijde každý! Mj. naleznete na webových stránkách projektu též průvodce sítí služeb pro děti a jejich rodiny v nepříznivých situacích (www.map-mh.cz/pruvodce/).