Preskočiť na obsah Přeskočit levý panel Přeskočit na patičku

Baráčníci

Vlastenecko-dobročinná Obec Baráčníků Klášter Hradiště nad Jizerou

V Klášteře Hradišti a blízkém okolí je aktivní baráčnická organizace. Byla založena v roce 1914. Úplně první spolek tohoto názvu byl ustanoven v Kolíně už roku 1837. Zakládající členové tehdy nechali zapsat název „Svobodná obec baráčníků“ podle hospůdky, kde se scházeli, a které se říkalo baráček. V té době probuzeného vlastenectví byly zakládány ryze české spolky hlavně na podporu sociálně slabých a přestárlých spoluobčanů. Od roku 1902 se existující baráčnické spolky začaly sdružovat do žup. V Praze vznikla Veleobec Českého Baráčnictva.

Vlastenecko dobročinná Obec Baráčníků v Klášteře nad Jizerou byla od svého vzniku součástí V. župy Václava Budovce z Budova se sídlem v Mladé Boleslavi. Hned v roce založení členové uspořádali a rozdělili sbírku na dobročinné účely. Po první světové válce, kdy byla činnost obnovena a podstatně se rozvinula, začali přijímat do svých řad ženy.
Významnou aktivitu vyvíjeli na podporu menšinových českých škol v blízkém pohraničí. Pořádali posvícenské a pouťové zábavy, máje a další veselice ve vlasteneckém duchu. Zúčastnili se také protifašistické manifestace na vrchu Mužském. Po druhé světové válce se členská základna dále rozrostla. Zvýšená činnost postupně začala být ovlivňována zvenčí. Byly snahy ji utlumit nebo začlenit mezi řízené spolky, či aktivity přizpůsobovat „budování socialismu“. Možná také proto, že významnou roli v její činnosti vyvíjeli bývalí živnostníci, kterým byla vzata možnost využít své organizační schopnosti v hospodářské činnosti.

Na Klášteře došlo k velkému rozvoji aktivity v polovině 70. let, kdy se stal členem a činovníkem tehdejší student Jaromír Jermář. Přiváděl do spolku mladé lidi, místní i přespolní. Nacvičovali české lidové tance a divadelní představení. Jezdili tancovat a hrát na slavnosti v blízkém i vzdáleném okolí. Obohatili tak činnost celé župy.

Také doma jsme byli úspěšní. Hojně navštívené lidové slavnosti na Klášteře v letech 1984, 1989, 1994, a na Bílé Hlíně 1987 byli s účastí až několika set krojovaných v průvodech.

I nadále pořádáme, nebo alespoň pomáháme při pořádání slavností a dalších akcí lidového charakteru. Umožňujeme tím účastníkům předvést či aspoň poznávat naše české, moravské, někdy i slovenské kroje, lidové tance, zvyky a obyčeje, které byly součástí života našich předků. Zábavy jsou hlavním a nejdůležitějším způsobem získání peněz na udržování či nákup krojů. V majetku obce jsou kroje různých oblastí – Převážně ze středních Čech, moravské kroje, a to pravé nebo jejich pozdější napodobeniny například spolkový kroj Mařenka. Pravé pánské kroje se bohužel již nedochovaly.

Udržujeme také kontakty s Lužickými Srby z vesnice Wudvor u Budyšína. Jejich soubor se účastní některých našich akcí, naši členové u nich byli několikrát na zájezdech. Také sousední obce pořádají akce, kterých se účastníme. Obec Malá Bělá založila taneční soubor Furiant a tak naši mladí a tancechtiví v tomto souboru tančí pro radost všech.

Naše tetičky pořádají různá posezení, cvičení či besedy v naší klubovně. Vydávají se také na malé výlety. Jednou či dvakrát za rok se pořádá výlet autobusem za poznáváním vzdálenějšího okolí.

Bohužel stále více se potýkáme s problémem začlenění mladých lidí do našeho spolku, členská základna stárne, máme více žen než mužů, a chybí nám i bohužel zkušenosti činovníků, kteří již s námi nejsou, a na které stále vzpomínáme.

A proto se snažíme stále scházet, bavit, pořádat výlety, jezdit za přáteli a začlenit i nebaráčníky do práce spolku.

Přijďte s námi také pobejt, zazpívat si či zatancovat.

Obec Baráčníků v Klášteře Hradišti nad Jizerou